Osiguranje života - osiguranje i štednja

Časopis: Pravo i porezi - 8.2001
Članak:
Osiguranje života - osiguranje i štednja
Stranica:
36.
Autor/i:
Mr. sc. Vice BARBIR, dipl. oec.
Sažetak:
Poslovi osiguranja osoba, pa time i osiguranja života, uređeni su Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96. i 112/99. - u nastavku: ZOO). Zajedničke odredbe ZOO za imovinska osiguranja i osiguranja osoba Glave XXVII. (odjeljak 1.) i posebne odredbe za osiguranje osoba u odjeljku 3. iste Glave, osnovna su podloga za utvrđenje uvjeta koji se primjenjuju na odnose ugovornih strana.

ZOO je prema tome temeljno pravno vrelo koje normira materiju osiguranja života, kao osobito značajno područje osiguranja.

Hashtags: