Pravo i porezi 7/2002

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Sudski penali
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Međunarodno privatno pravna problematika odgovornosti proizvođača za proizvode - hrvatska i američka rješenja i otvorena pitanja
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Zastara povodom jednog rješenja o razrezu poreza na promet nekretnine iz 1968. godine
Autor: Doc. dr. sc. Hrvoje KAČER
Porezne olakšice u 2002. godini
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Oporezivanje premije osiguranja - njemačko i hrvatsko rješenje
Autor: Mr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Obavljanje mjenjačkih poslova - značajan segment turističke ponude
Autor: Ivica GERGORIĆ, dipl. oec.
Prodaja i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
Autor: Ivka SUMAN-PODGAJSKI, dipl. iur.
Carinski aspekti putničkog prometa s inozemstvom
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Institut pravosudnog ispita u Republici Hrvatskoj
Autor: Zdeslav ĐEREK, dipl. iur.
Ostali načini prestanka obveza iz obveznopravnih odnosa
Autor: Slavko BABIĆ, dipl. iur.
Predgovor pravu Europske unije
Autor: Prof. dr. sc. Tomislav BORIĆ
Pozdravna riječ veleposlanika Jacques Wunenburgera
Osnove strukture Europske unije
Autor: Dr. sc. Tamara ĆAPETA
Pregled publikacija Europske unije
Autor: Prof. dr. sc. Tomislav BORIĆ
Načelna judikatura zajednice
Autor: Prof. dr. sc. Tomislav BORIĆ
Vlada Republike Hrvatske
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Državni inspektorat
Hrvatska gospodarska komora
Ustavni sud Republike Hrvatske
Obvezni odnosi
Parnični postupak
Radno pravo
Obvezno pravo
Pomorski prijevoz
Zakon o parničnom postupku
Stečaj
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o porezu na promet nekretnina
Zakon o komunalnom gospodarstvu
Zakon o posebnom porezu na naftne derivate
Zakon o privatizaciji
Zakon o sudskim pristojbama
Zakon o upravnim sporovima
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja