Pravo i porezi

Tiskano izdanje 56,50 kn
E-izdanje 56,50 kn
Novi zakoni – studeni 2018. godine
pip - 12.2018, str. 3
Novi Zakon o zakladama
pip - 12.2018, str. 10
Godišnji programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture
pip - 12.2018, str. 16
Posljedice nedonošenja proračuna u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
pip - 12.2018, str. 20
Otklanjanje pogrešaka u rješenju
pip - 12.2018, str. 23
Sklapanje ugovora o osiguranju plaćanjem premije
pip - 12.2018, str. 30
Obveze nalogodavca iz ugovora o trgovačkom zastupanju
pip - 12.2018, str. 33
Pravo na ispravak objavljene informacije u sudskoj praksi
pip - 12.2018, str. 43
Naknada za općekorisne funkcije šuma za 2019. godinu – manje obveznika
pip - 12.2018, str. 46
Zahtjev za reprogramom poreznog duga fizičkih osoba
pip - 12.2018, str. 48
Nova Uredba – obveze u popisivanju zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i povećanja maloprodajne cijene na cigarete
pip - 12.2018, str. 52
Pravo na prednost pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta hrvatskih branitelja
pip - 12.2018, str. 59
Novi Zakon o studenskom radu
pip - 12.2018, str. 65
Prava ispitanika i obveze voditelja obrade osobnih podataka u odnosu na prava ispitanika prema GDPR-u
pip - 12.2018, str. 67
Rad pomoćnika u nastavi prema novom propisu
pip - 12.2018, str. 72
Specifičnosti evidencija radnog vremena za radnike školskih ustanova
pip - 12.2018, str. 76
Zajednički (kolektivni) i jamstveni (certifikacijski) žigovi
pip - 12.2018, str. 81
Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u parničnom postupku
pip - 12.2018, str. 89
Jezik u pravu
pip - 12.2018, str. 94
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 12.2018, str. 95
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 12.2018, str. 95
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 12.2018, str. 98
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 12.2018, str. 113
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 12.2018, str. 120