Pravo i porezi 12/2018

Tiskano izdanje 7,50 EUR
56,51 KN
Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Novi zakoni – studeni 2018. godine
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Novi Zakon o zakladama
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Godišnji programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN
Posljedice nedonošenja proračuna u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Anita MARKIĆ , dipl. iur.
Otklanjanje pogrešaka u rješenju
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Sklapanje ugovora o osiguranju plaćanjem premije
Autor: Prof. dr. sc. Marijan Ćurković
Obveze nalogodavca iz ugovora o trgovačkom zastupanju
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Pravo na ispravak objavljene informacije u sudskoj praksi
Autor: Renata MARIĆ _ IVANOVIĆ, dipl. iur.
Naknada za općekorisne funkcije šuma za 2019. godinu – manje obveznika
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Zahtjev za reprogramom poreznog duga fizičkih osoba
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Nova Uredba – obveze u popisivanju zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i povećanja maloprodajne cijene na cigarete
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Pravo na prednost pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta hrvatskih branitelja
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Novi Zakon o studenskom radu
Autor: Dražen Opalić , struč.spec.oec.
Prava ispitanika i obveze voditelja obrade osobnih podataka u odnosu na prava ispitanika prema GDPR-u
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Rad pomoćnika u nastavi prema novom propisu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Specifičnosti evidencija radnog vremena za radnike školskih ustanova
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Zajednički (kolektivni) i jamstveni (certifikacijski) žigovi
Autor: Doc. dr. sc. Dragan Zlatović
Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u parničnom postupku
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika