Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Uz dopune propisa o zastari u poreznom pravu
pip - 3.2013, str. 3
Dvojbe vezane za najnovije izmjene Općeg poreznog zakona
pip - 3.2013, str. 6
Novosti u sustavu oporezivanja motornih vozila posebnim porezom od 1. srpnja 2013.
pip - 3.2013, str. 9
Zadnja novela ZPP-a
pip - 3.2013, str. 16
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca (II.)
pip - 3.2013, str. 25
Radnopravni status kandidata za suce i zamjenike državnih odvjetnika nakon upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike
pip - 3.2013, str. 33
Kritički osvrt na sudsku odluku o (ne)potrebnoj suglasnosti centra za socijalnu skrb na stipendijski ugovor maloljetnog nogometaša
pip - 3.2013, str. 48
Prikaz novog Zakona o koncesijama (I.)
pip - 3.2013, str. 48
Javna nabava ispod europskih vrijednosnih pragova u RH
pip - 3.2013, str. 54
Stjecanje vlasništva i založnog prava na motornom vozilu
pip - 3.2013, str. 60
U povodu jedne ustavnosudske odluke
pip - 3.2013, str. 64
Što nam donosi Zajedničko europsko prodajno pravo
pip - 3.2013, str. 67
Domaća sudska praksa
pip - 3.2013, str. 117
Inozemna sudska praksa
pip - 3.2013, str. 130
Pitanja i odgovori
pip - 3.2013, str. 137
Pregled novih propisa
pip - 3.2013, str. 140