Pravo i porezi 10/2003

Web izdanje 8,99
Slučajevi obvezatnog sudjelovanja predstavnika radnika u nadzornom odboru
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Reforma gospodarskih kaznenih djela u Zakonu o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Autor: Doc. dr. sc. Davor DERENČINOVIĆ
Kaznena odgovornost za poreznu utaju
Autor: Mr. sc. Šime PAVLOVIĆ, dipl. iur.
Nejednaki način obračuna naknade iz osiguranja od nesretnog slučaja u korist trećih osoba u vezi s načelom savjesnosti i poštenja
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ
Donesen je novi Pravilnik o porezu na dohodak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Opskrba komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava plavim dizelom
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Provođenje mjera zaštite i očuvanja građevina graditeljske baštine po upravitelju nekretnina
Autor: Ljerka MOROVIĆ-PAVIĆ, dipl. iur.
Novela Zakona o zaštiti prirode - jedinice lokalne samouprave glede proglašenja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Tužba radi raspuštanja radničkog vijeća
Autor: Kristian PLAZONIĆ, dipl. iur.
Nove odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca
Autor: Ivica GERGORIĆ, dipl. oec.
Manipulacijske sheme u postupku trgovanja na uređenim javnim tržištima
Autor: Mr. sc. Ante RONČEVIĆ
Prikaz rada pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo gospodarstva
Državni inspektorat
Ministarstvo Financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Porezno pravo
Usvajanje ustavne tužbe
Obvezno pravo
Postupak pred registarskim sudom
Pravo trgovačkih društava
Stečajno pravo
Autorsko pravo
Stvarno pravo
Zdravstveno pravo
Mirovinsko pravo
Porez na dohodak
Pravo trgovačkih društava
Obvezni odnosi
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja