Pravo i porezi

Slučajevi obvezatnog sudjelovanja predstavnika radnika u nadzornom odboru
pip - 10.2003, str. 3
Reforma gospodarskih kaznenih djela u Zakonu o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
pip - 10.2003, str. 4
Kaznena odgovornost za poreznu utaju
pip - 10.2003, str. 13
Nejednaki način obračuna naknade iz osiguranja od nesretnog slučaja u korist trećih osoba u vezi s načelom savjesnosti i poštenja
pip - 10.2003, str. 16
Donesen je novi Pravilnik o porezu na dohodak
pip - 10.2003, str. 19
Opskrba komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava plavim dizelom
pip - 10.2003, str. 21
Provođenje mjera zaštite i očuvanja građevina graditeljske baštine po upravitelju nekretnina
pip - 10.2003, str. 23
Novela Zakona o zaštiti prirode - jedinice lokalne samouprave glede proglašenja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode
pip - 10.2003, str. 27
Tužba radi raspuštanja radničkog vijeća
pip - 10.2003, str. 34
Nove odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca
pip - 10.2003, str. 36
Manipulacijske sheme u postupku trgovanja na uređenim javnim tržištima
pip - 10.2003, str. 39
Prikaz rada pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj
pip - 10.2003, str. 45
Vijesti iz Europske unije
pip - 10.2003, str. 54
Ministarstvo gospodarstva
pip - 10.2003, str. 59
Državni inspektorat
pip - 10.2003, str. 62
Ministarstvo Financija - Carinska uprava
pip - 10.2003, str. 75
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 10.2003, str. 79
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 10.2003, str. 83
Porezno pravo
pip - 10.2003, str. 85
Usvajanje ustavne tužbe
pip - 10.2003, str. 86
Obvezno pravo
pip - 10.2003, str. 88
Postupak pred registarskim sudom
pip - 10.2003, str. 90
Pravo trgovačkih društava
pip - 10.2003, str. 90
Stečajno pravo
pip - 10.2003, str. 92
Autorsko pravo
pip - 10.2003, str. 92
Stvarno pravo
pip - 10.2003, str. 93
Zdravstveno pravo
pip - 10.2003, str. 93
Mirovinsko pravo
pip - 10.2003, str. 94
Porez na dohodak
pip - 10.2003, str. 95
Pravo trgovačkih društava
pip - 10.2003, str. 97
Obvezni odnosi
pip - 10.2003, str. 98
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 10.2003, str. 99
Odgovori na pitanja
pip - 10.2003, str. 105
Pregled novih propisa
pip - 10.2003, str. 111