Donesen je novi Pravilnik o porezu na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 10.2003
Članak:
Donesen je novi Pravilnik o porezu na dohodak
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov. br., 150/02.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2003., između ostalih novina koje su njime uređene i o kojima smo pisali u časopisu Pravo i porezi br. 1/03., novost je i proširenje poreznih olakšica svih obveznika poreza na dohodak. Naime, po isteku poreznog razdoblja - 2003. obveznici poreza na dohodak će moći, osim već poznatih osnovnih osobnih odbitaka, temeljem porezne prijave, koristiti porezne olakšice i s osnove plaćenih troškova za zdravstvene usluge i ortopedska pomagala i troškova nastalih u svezi s rješavanjem potreba trajnog stanovanja. Pojašnjenja tih odredaba dana su upravo donesenim Pravilnikom o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 13. rujna 2003. (Nar. nov., br. 140/03.). O tome pišemo u ovom članku.
Hashtags: