Nove odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca

Časopis: Pravo i porezi - 10.2003
Članak:
Nove odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Ivica GERGORIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca jedan je od koraka u usklađivanju zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU.

Ovim člankom autorica daje prikaz cjelovitog teksta Zakona, te posebno razmatra izmjene koje su nastupile donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca.

Hashtags: