Zdravstveno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 10.2003
Članak:
Zdravstveno pravo
Stranica:
93.
Autor/i:
Sažetak:
    Zabrana prometa lijekovima (čl. 67. i 68. ZOLIMP)
  • Prestanak obavljanja privatne prakse (čl. 127., st. 1. ZOZZ)
Hashtags: