Pravo i porezi 10/2014

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Izvlaštenje i određivanje naknade (II.)
Autor: Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ, dipl. iur.
Novosti u ovrsi na nekretnini
Autor: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Porez na imovinu u SAD-u
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
PDV jaz u 26 država članica EU-a
Autor: Mirjana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , univ. spec. oec.
Prisilno izvršenje presude upravnog suda kao nenovčane obveze tuženika
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Novi Obiteljski zakon - uređenje imovinskih odnosa unutar obitelji (II.)
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS
Primjena povoljnijeg prava za radnika - komentar sudske odluke
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Potpore za očuvanje radnih mjesta – novo zakonsko uređenje
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Dostava pismena u kaznenom postupku
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Povjerba udjela u trgovačkom društvu
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Europski parnični i ovršni postupci
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Obveza informiranja i savjetovanja potrošača usluga osiguranja u europskom pravu
Autor: Dr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.