Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Izvlaštenje i određivanje naknade (II.)
pip - 10.2014, str. 3
Novosti u ovrsi na nekretnini
pip - 10.2014, str. 8
Porez na imovinu u SAD-u
pip - 10.2014, str. 15
PDV jaz u 26 država članica EU-a
pip - 10.2014, str. 29
Prisilno izvršenje presude upravnog suda kao nenovčane obveze tuženika
pip - 10.2014, str. 35
Novi Obiteljski zakon - uređenje imovinskih odnosa unutar obitelji (II.)
pip - 10.2014, str. 43
Primjena povoljnijeg prava za radnika - komentar sudske odluke
pip - 10.2014, str. 56
Potpore za očuvanje radnih mjesta – novo zakonsko uređenje
pip - 10.2014, str. 64
Dostava pismena u kaznenom postupku
pip - 10.2014, str. 64
Povjerba udjela u trgovačkom društvu
pip - 10.2014, str. 67
Europski parnični i ovršni postupci
pip - 10.2014, str. 79
Obveza informiranja i savjetovanja potrošača usluga osiguranja u europskom pravu
pip - 10.2014, str. 90
Domaća sudska praksa
pip - 10.2014, str. 127
Inozemna sudska praksa
pip - 10.2014, str. 136
Pitanja i odgovori
pip - 10.2014, str. 142