Porez na imovinu u SAD-u

Časopis: Pravo i porezi - 10.2014
Članak:
Porez na imovinu u SAD-u
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:

Autor u ovome članku razmatra porez na imovinu u SAD-u, gdje se porezi ubiru na više razina javne vlasti. Osim federalne porezne vlasti, svaka od pedeset američkih država ima samostalno pravo oporezivanja. Svakoj državi odnosno nižim lokalnim jedinicama dano je pravo samostalnog ubiranja vlastitih poreza i osmišljavanje njihovih pravila. U tom smislu, mnoge države također ubiru poreze na nekretnine (real property taxes), trošarine (excise taxes), porez na nasljedstva (inheritance taxes) i, rjeđe, porez na bogatstvo (wealth taxes). Mnoge države imaju porez na dohodak / dobitak sličan federalnom porezu na dohodak / dobitak.1 Među državnim prihodima, po svojoj izdašnosti ističu se porezi na promet (sales taxes).

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo