PDV jaz u 26 država članica EU-a

Časopis: Pravo i porezi - 10.2014
Članak:
PDV jaz u 26 država članica EU-a
Stranica:
29.
Autor/i:
Autor: Mirjana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , univ. spec. oec.
Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže pojam PDV jaza i predstavlja podatke o PDV jazu u 26 država članica Europske unije za razdoblje 2000. – 2011. godine. Također daje poseban osvrt na utjecaj recesije na PDV jaz odnosno prikazuje kako povećanje poreznih stopa utječe na visinu PDV jaza.

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo