Prisilno izvršenje presude upravnog suda kao nenovčane obveze tuženika

Časopis: Pravo i porezi - 10.2014
Članak:
Prisilno izvršenje presude upravnog suda kao nenovčane obveze tuženika
Stranica:
35.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Sažetak:

U ovome je članku analizirana materija prisilnog upravnosudskog izvršenja presude upravnog suda, kada se izvršenje sastoji od obveze tuženika ili prvostupanjskog tijela da donese novo rješenje, i to putem raščlambe i interpretacije postojećega oskudnog normativnog okvira, razmatranja početne prakse u njegovoj primjeni, sistematiziranja pasivnoga i aktivnog nepostupanja po presudi te putem predlaganja glavnih elemenata unaprjeđenja regulacije spomenute materije.

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo