Europski parnični i ovršni postupci

Časopis: Pravo i porezi - 10.2014
Članak:
Europski parnični i ovršni postupci
Stranica:
79.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Sažetak:

Prošlo je više od godinu dana otkako je započela neposredna primjena EU prava, a u praksi su se otvorila brojna pravna pitanja koja su bitna za neposrednu provedbu Uredaba. Stoga autorica u ovom članku ističe najvažnije karakteristike Uredaba koje utječu na sudske postupke u građanskim i trgovačkim predmetima te na ovrhu.

Hashtags:
#Pravo, #PravoEU