Pravo i porezi 3/2003

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Pojavni oblici ortaštva - Zajednički Pothvat (Joint Venture)
Autor: Prof. dr. sc. Jakša BARBIĆ
Temelji odgovornosti prijevoznika u željezničkom prometu u Republici Hrvatskoj
Autor: Prof. dr. sc. Ivo GRABOVAC
Escrow račun (Escrow account)
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Stjecanje prava vlasništva na nekretnini na temelju pravnog posla (I.)
Autor: Prof. dr. sc. Petar SIMONETTI
Pasivna legitimacija u odnosu na tužbeni zahtjev za isplatu novčanih tražbina iz radnog odnosa povodom poništenja odluka bivših općinskih disciplinskih komisija o prestanku radnog odnosa i nezavršenim radnim sporovima koje su pokretali službenici bivših općinskih Zavoda za katastar i geodetske poslove
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ
Štrajk i njegov utjecaj na pravni položaj radnika kod poslodavca
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Donošenje odluka u upravnom sporu
Autor: Dr. sc. Željko DUPELJ
Uređivanje načina obavljanja ugostiteljske djelatnosti u okviru nadležnosti jedinica lokalne samouprave
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Nalogodavci u platnom prometu i plaćanje s računa ovlaštenika
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO, dipl. iur.
Ugovor o trgovačkom zastupanju
Autor: Mr. sc. Zlatko ĆESIĆ, dipl. iur.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
Autor: Ninoslav BARTULOVIĆ, dipl. iur.
Utvrđivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Autor: Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Europska unija nakon ugovora iz Nice
Autori: Dr. sc. Tamara ĆAPETA, dipl. iur.
Mr. sc. Igor VIDAČAK, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo znanosti i tehnologije
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Državni inspektorat
Obvezno pravo
Radno pravo
Zakon o parničnom postupku
Ovršni postupak
Pravo društava
Parnični postupak
Stečaj
Zakon o porezu na promet nekretnina
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Zakon o privatizaciji
Zakon o komunalnom gospodarstvu
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o općem upravnom postupku
Prekršaji
Trgovačko pravo
Pravo radnika
Pravo natjecanja
Pravo dioničkih društava
Pravo društava
Pravo izuma
Radno pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja