Pravo i porezi

Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine
pip - 3.2003, str. 3
Pojavni oblici ortaštva - Zajednički Pothvat (Joint Venture)
pip - 3.2003, str. 7
Temelji odgovornosti prijevoznika u željezničkom prometu u Republici Hrvatskoj
pip - 3.2003, str. 13
Escrow račun (Escrow account)
pip - 3.2003, str. 16
Stjecanje prava vlasništva na nekretnini na temelju pravnog posla (I.)
pip - 3.2003, str. 21
Pasivna legitimacija u odnosu na tužbeni zahtjev za isplatu novčanih tražbina iz radnog odnosa povodom poništenja odluka bivših općinskih disciplinskih komisija o prestanku radnog odnosa i nezavršenim radnim sporovima koje su pokretali službenici bivših općinskih Zavoda za katastar i geodetske poslove
pip - 3.2003, str. 27
Štrajk i njegov utjecaj na pravni položaj radnika kod poslodavca
pip - 3.2003, str. 31
Donošenje odluka u upravnom sporu
pip - 3.2003, str. 37
Uređivanje načina obavljanja ugostiteljske djelatnosti u okviru nadležnosti jedinica lokalne samouprave
pip - 3.2003, str. 45
Nalogodavci u platnom prometu i plaćanje s računa ovlaštenika
pip - 3.2003, str. 52
Ugovor o trgovačkom zastupanju
pip - 3.2003, str. 58
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
pip - 3.2003, str. 62
Utvrđivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
pip - 3.2003, str. 66
Europska unija nakon ugovora iz Nice
pip - 3.2003, str. 69
Vijesti iz Europske unije
pip - 3.2003, str. 77
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 3.2003, str. 83
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 3.2003, str. 91
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 3.2003, str. 96
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 3.2003, str. 98
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 3.2003, str. 106
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 3.2003, str. 111
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 3.2003, str. 113
Ministarstvo gospodarstva
pip - 3.2003, str. 116
Ministarstvo znanosti i tehnologije
pip - 3.2003, str. 117
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
pip - 3.2003, str. 118
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 3.2003, str. 118
Državni inspektorat
pip - 3.2003, str. 121
Obvezno pravo
pip - 3.2003, str. 124
Radno pravo
pip - 3.2003, str. 125
Zakon o parničnom postupku
pip - 3.2003, str. 126
Ovršni postupak
pip - 3.2003, str. 126
Pravo društava
pip - 3.2003, str. 126
Parnični postupak
pip - 3.2003, str. 127
Stečaj
pip - 3.2003, str. 127
Zakon o porezu na promet nekretnina
pip - 3.2003, str. 127
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
pip - 3.2003, str. 128
Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima
pip - 3.2003, str. 128
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
pip - 3.2003, str. 129
Zakon o privatizaciji
pip - 3.2003, str. 130
Zakon o komunalnom gospodarstvu
pip - 3.2003, str. 130
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
pip - 3.2003, str. 130
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 3.2003, str. 131
Prekršaji
pip - 3.2003, str. 131
Trgovačko pravo
pip - 3.2003, str. 133
Pravo radnika
pip - 3.2003, str. 133
Pravo natjecanja
pip - 3.2003, str. 134
Pravo dioničkih društava
pip - 3.2003, str. 134
Pravo društava
pip - 3.2003, str. 135
Pravo izuma
pip - 3.2003, str. 135
Radno pravo
pip - 3.2003, str. 136
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 3.2003, str. 137
Odgovori na pitanja
pip - 3.2003, str. 147
Pregled novih propisa
pip - 3.2003, str. 151