Pravo i porezi

Tiskano izdanje 62,40 kn
E-izdanje 56,50 kn
Uvodnik
pip - 2.2020, str. 2
Novi zakoni – siječanj 2020. godine
pip - 2.2020, str. 3
Zlouporaba prava na žalbu u postupcima javne nabave
pip - 2.2020, str. 8
Poslovi povjereni županijama – registar birača
pip - 2.2020, str. 12
Šutnja uprave
pip - 2.2020, str. 15
Primjena Općega poreznog zakona u upravnim postupcima prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu
pip - 2.2020, str. 23
Nova obveza, sadržaj i postupak polaganja državnog ispita na temelju novela Zakona o državnim službenicima
pip - 2.2020, str. 32
Asignacija (uputa)
pip - 2.2020, str. 38
Zaštita kupca u slučaju postojanja materijalnih nedostataka kupljene stvari
pip - 2.2020, str. 44
Novela Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
pip - 2.2020, str. 50
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u svjetlu nove porezne reforme
pip - 2.2020, str. 52
Nejednaki raspored i preraspodjela radnog vremena
pip - 2.2020, str. 55
Što novoga za studente donosi novela Zakona o obavljanju studentskih poslova
pip - 2.2020, str. 61
Uloga FINA-e u ovrsi na novčanim sredstvima – aktualni normativni okvir (I.)
pip - 2.2020, str. 63
Prehrambene i zdravstvene tvrdnje navedene na hrani
pip - 2.2020, str. 71
Jezik u pravu
pip - 2.2020, str. 76
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 2.2020, str. 77
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 2.2020, str. 89
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
pip - 2.2020, str. 94
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
pip - 2.2020, str. 95
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 2.2020, str. 103
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 2.2020, str. 120
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 2.2020, str. 126