Pravo i porezi

Upućivanje (asignacija)
pip - 6.1999, str. 20
Aval - mjenično jamstvo
pip - 6.1999, str. 38
Porezna uprava
pip - 6.1999, str. 57
Porez na dodanu vrijednost
pip - 6.1999, str. 57
Porez na dobitak
pip - 6.1999, str. 63
Carinska uprava
pip - 6.1999, str. 66
Ministarstvo unutarnjih poslova
pip - 6.1999, str. 70
Ministarstvo gospodarstva
pip - 6.1999, str. 71
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 6.1999, str. 72
Ministarstvo uprave
pip - 6.1999, str. 75
Državni inspektorat
pip - 6.1999, str. 82
Domaća sudska praksa
pip - 6.1999, str. 84
Inozemna sudska praksa
pip - 6.1999, str. 99
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 6.1999, str. 104
Odgovori na pitanja
pip - 6.1999, str. 112
Summaries
pip - 6.1999, str. 119