Upućivanje (asignacija)

Časopis: Pravo i porezi - 6.1999
Članak:
Upućivanje (asignacija)
Stranica:
20.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Sažetak:
Hashtags: