Vlasnička sudbina komunalnih objekata

Časopis: Pravo i porezi - 6.1999
Članak:
Vlasnička sudbina komunalnih objekata
Stranica:
44.
Autor/i:
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: