Ugovor o smještaju u turističkim apartmanima

Časopis: Pravo i porezi - 6.1999
Članak:
Ugovor o smještaju u turističkim apartmanima
Stranica:
14.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vjekoslav ŠMID
Sažetak:
Hashtags: