Aval - mjenično jamstvo

Časopis: Pravo i porezi - 6.1999
Članak:
Aval - mjenično jamstvo
Stranica:
38.
Autor/i:
Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: