Mogu li legimetacijski papiri zamijeniti novac kao zakonsko sredstvo plaćanja

Časopis: Pravo i porezi - 6.1999
Članak:
Mogu li legimetacijski papiri zamijeniti novac kao zakonsko sredstvo plaćanja
Stranica:
48.
Autor/i:
Slavko BABIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: