Pravo i porezi 7/2005

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Novele Zakona o sudskom registru
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.
Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda u pojedinim parničnim predmetima
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Novo imovinsko pravo osiguranja - ugovor o osiguranju u ZOO-u i Pomorskom zakoniku
Autor: Prof. dr. sc. Drago PAVIĆ
Obnavljanje sudskih spisa (rekonstrukcija)
Autori: Dr. sc. Jadranko CRNIĆ, dipl. iur.
Ana-Marija KONČIĆ
Ustavna tužba protiv odluke arbitražnog suda o nenadležnosti (komentar odluke Ustavnog suda U-III-669/2003)
Autor: Mr. sc. Davor BABIĆ, dipl. iur.
Pravo na stanku, dnevni i tjedni odmor, te plaćeni i neplaćeni dopust
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Obnova postupka radi naplate javnih davanja
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Pravo na pristup informacijama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Novosti u poslovanju s vrijednosnim papirima
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Usluge prijevoza pri izvozu dobara su oslobođene PDV-a
Uspostava jedinstvenog sustava PDV-a u EU
Autor: Mr. sc. Dinka ANTIĆ, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za rad i tržište rada
Obvezno pravo
Stvarno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Čekovno pravo
Autorsko pravo
Parnični postupak
Izvanparnični postupak
Ovršno pravo
Stečajno pravo
Upravno pravo
Carine
Pravo društava
Pravo dioničkih društava
Pravo društava s ograničenom odgovornošću
Stečajno pravo
Građansko postupovno pravo
Građansko pravo
Radno pravo
Porez na dohodak
Porez na obrtničku djelatnost
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja