Pravo i porezi

Novele Zakona o sudskom registru
pip - 7.2005, str. 3
Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda u pojedinim parničnim predmetima
pip - 7.2005, str. 7
Novo imovinsko pravo osiguranja - ugovor o osiguranju u ZOO-u i Pomorskom zakoniku
pip - 7.2005, str. 13
Obnavljanje sudskih spisa (rekonstrukcija)
pip - 7.2005, str. 19
Ustavna tužba protiv odluke arbitražnog suda o nenadležnosti (komentar odluke Ustavnog suda U-III-669/2003)
pip - 7.2005, str. 22
Pravo na stanku, dnevni i tjedni odmor, te plaćeni i neplaćeni dopust
pip - 7.2005, str. 35
Obnova postupka radi naplate javnih davanja
pip - 7.2005, str. 37
Pravo na pristup informacijama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
pip - 7.2005, str. 41
Novosti u poslovanju s vrijednosnim papirima
pip - 7.2005, str. 50
Usluge prijevoza pri izvozu dobara su oslobođene PDV-a
pip - 7.2005, str. 54
Uspostava jedinstvenog sustava PDV-a u EU
pip - 7.2005, str. 55
Vijesti iz Europske unije
pip - 7.2005, str. 62
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 7.2005, str. 67
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 7.2005, str. 68
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 7.2005, str. 72
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 7.2005, str. 72
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 7.2005, str. 77
Ministarstvo pravosuđa
pip - 7.2005, str. 81
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 7.2005, str. 85
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
pip - 7.2005, str. 88
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za rad i tržište rada
pip - 7.2005, str. 90
Obvezno pravo
pip - 7.2005, str. 91
Stvarno pravo
pip - 7.2005, str. 94
Pravo trgovačkih društava
pip - 7.2005, str. 94
Radno pravo
pip - 7.2005, str. 95
Čekovno pravo
pip - 7.2005, str. 95
Autorsko pravo
pip - 7.2005, str. 95
Parnični postupak
pip - 7.2005, str. 96
Izvanparnični postupak
pip - 7.2005, str. 96
Ovršno pravo
pip - 7.2005, str. 96
Stečajno pravo
pip - 7.2005, str. 97
Upravno pravo
pip - 7.2005, str. 98
Carine
pip - 7.2005, str. 98
Pravo društava
pip - 7.2005, str. 99
Pravo dioničkih društava
pip - 7.2005, str. 100
Pravo društava s ograničenom odgovornošću
pip - 7.2005, str. 100
Stečajno pravo
pip - 7.2005, str. 101
Građansko postupovno pravo
pip - 7.2005, str. 103
Građansko pravo
pip - 7.2005, str. 104
Radno pravo
pip - 7.2005, str. 105
Porez na dohodak
pip - 7.2005, str. 105
Porez na obrtničku djelatnost
pip - 7.2005, str. 106
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 7.2005, str. 106
Odgovori na pitanja
pip - 7.2005, str. 112
Pregled novih propisa
pip - 7.2005, str. 117