Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 7.2005
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
67.
Autor/i:
Sažetak:
    Obračun PDV-a pri prodaji toplih napitaka putem automata
  • PDV na vlastitu potrošnju - nabavljeni osobni automobil od građana s 5% posebnog poreza na promet
  • Izdavanje R-1 računa obveznicima PDV-a
  • PDV pri podjeli trgovačkog društva s osnivanjem društva
Hashtags: