Pravo i porezi 7/2013

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Oporezivanje PDV-om od 1. srpnja 2013.
Autor: Renata Kalčić, dipl. oec.
Povrat u prijašnje stanje u njemačkom poreznom pravu
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Osvrt na zadnje novele Zakona o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Poslovi s posebnim uvjetima rada – stroži uvjeti za zapošljavanje
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Novosti u predstečajnoj nagodbi
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Late payment
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Ugovori sklopljeni izvan poslovnih prostorija trgovca odnosno na daljinu
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, PDV-a i trošarine nakon pristupa RH u članstvo EU – pri uvozu dobara iz trećih zemalja
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Prava intelektualnog vlasništva
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Pojam i pravne posljedice zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima u pravu Europske unije (II.)
Autor: Ivan TOT , dipl. iur.