Pravo i porezi

Pravni aspekti medicinske dokumentacije
pip - 10.2007, str. 3
Sporna primjena odredbe članka 159. stavka 1. ZPP
pip - 10.2007, str. 18
Djelovanje parnične presude na kazneni postupak
pip - 10.2007, str. 20
Uređenje pravnog položaja volontera prema Zakonu o volonterstvu
pip - 10.2007, str. 24
Osvrt na novine koje donosi Zakon o pružanju usluga u turizmu
pip - 10.2007, str. 31
Osvrt na novi Zakon o strancima i utvrđivanje porezne rezidentnosti stranih osoba
pip - 10.2007, str. 43
Zaštita od evikcije s osvrtom na pravila stvarnog prava o zaštiti povjerenja u pravnom prometu (II.)
pip - 10.2007, str. 59
Unapređenje upravnog djelovanja – koncept Grada Opatije
pip - 10.2007, str. 65
Znakovi kakvoće proizvoda
pip - 10.2007, str. 73
O ortaštvu
pip - 10.2007, str. 77
Opća primjena mehanizma prijenosa obveze za PDV na kupca
pip - 10.2007, str. 87
Suci i odvjetnici – odgovornost za stanje u pravosuđu
pip - 10.2007, str. 94
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 10.2007, str. 96
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretninama
pip - 10.2007, str. 98
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 10.2007, str. 99
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 10.2007, str. 106
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
pip - 10.2007, str. 107
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 10.2007, str. 108
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 10.2007, str. 117
Središnji državni ured za upravu
pip - 10.2007, str. 119
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
pip - 10.2007, str. 120
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
pip - 10.2007, str. 120
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
pip - 10.2007, str. 121
Obvezno pravo
pip - 10.2007, str. 121
Stvarno pravo
pip - 10.2007, str. 123
Pravo trgovačkih društava
pip - 10.2007, str. 124
Radno pravo
pip - 10.2007, str. 125
Parnični postupak
pip - 10.2007, str. 125
Ovršno pravo
pip - 10.2007, str. 127
Stečajno pravo
pip - 10.2007, str. 127
Prekršajno pravo
pip - 10.2007, str. 128
Upravno pravo
pip - 10.2007, str. 130
Porez na dohodak
pip - 10.2007, str. 132
Porezno pravo
pip - 10.2007, str. 133
Porez na dohodak
pip - 10.2007, str. 134
Pravo društava
pip - 10.2007, str. 137
Pravo trgovačkih društava
pip - 10.2007, str. 138
Radno pravo
pip - 10.2007, str. 139
Odgovori na pitanja
pip - 10.2007, str. 139
Pregled novih propisa
pip - 10.2007, str. 142