Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Cesija i cesija radi osiguranja – praktična važnost u projektnom financiranju i prometu tražbinama
pip - 10.2013, str. 3
Pravno uređenje zateznih kamata od sredine 2013.
pip - 10.2013, str. 12
Tuzemni prijenos porezne obveze
pip - 10.2013, str. 16
Pravni položaj stranaca i državljana EU u stjecanju nekretnina u RH
pip - 10.2013, str. 22
Usklađenost hrvatskog Zakona o mirenju iz 2011. s europskim pravom – napomene
pip - 10.2013, str. 27
Redefiniranje zabrane legis commissoriae
pip - 10.2013, str. 30
Odgovornost za povrede obveza iz ugovora o javnoj nabavi
pip - 10.2013, str. 37
Implikacije odredbe čl. 55. st. 4. Zakona o upravnim sporovima
pip - 10.2013, str. 43
Tijela zdravstvenih ustanova za vrijeme postupka sanacije prema izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
pip - 10.2013, str. 47
Može li se otkaz ugovora o radu bezuvjetno opozvati (povući)
pip - 10.2013, str. 50
Rad maloljetnih osoba izvan radnog odnosa
pip - 10.2013, str. 55
Sadržaj prijedloga za ovrhu - uočene nepravilnosti u praksi
pip - 10.2013, str. 61
Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske – de lege lata i de lege ferenda
pip - 10.2013, str. 68
Temeljna prava i opća načela kao interpretativni diskurs prava Unije (II.)
pip - 10.2013, str. 72
Domaća sudska praksa
pip - 10.2013, str. 100
Inozemna sudska praksa
pip - 10.2013, str. 110
Pitanja i odgovori
pip - 10.2013, str. 117