Tijela zdravstvenih ustanova za vrijeme postupka sanacije prema izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Časopis: Pravo i porezi - 10.2013
Članak:
Tijela zdravstvenih ustanova za vrijeme postupka sanacije prema izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Stranica:
47.
Autor/i:
Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Tijela zdravstvenih ustanova za vrijeme postupka sanacije prema izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti uređen je rad tijela zdravstvenih ustanova za vrijeme postupka sanacije. O toj problematici autorica piše u nastavku članka.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo