Odgovornost za povrede obveza iz ugovora o javnoj nabavi

Časopis: Pravo i porezi - 10.2013
Članak:
Odgovornost za povrede obveza iz ugovora o javnoj nabavi
Stranica:
37.
Autor/i:
Mr. sc. Stanka PEJAKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Predmet ovoga članka je razmatranje onih zakonskih odredaba koje zbog specifičnosti postupaka javne nabave uvode poseban sustav upravnopravnih sankcija kao posljedica povreda ugovora o javnoj nabavi koje u postupku počini jedna od ugovornih strana. Istodobno se pokušava utvrditi za koje se povrede obveza koriste građanskopravne sankcije, koje proizlaze iz općeg propisa. To je jedno od pitanja kojim se pravna teorija, barem za sada, nije potanko bavila. Stoga će ovaj članak pokušati baciti više svjetla na probleme vezane za pitanje odgovornosti za povrede obveza iz ugovora o javnoj nabavi, odnosno barem naznačiti dvojbe koje se u vezi s tim mogu pojaviti u upravnoj poslovnoj praksi, a sve radi davanja odgovora na neka pitanja praktične primjene, što bi trebalo doprinijeti lakšem ostvarenju pravne zaštite strana ugovora o javnoj nabavi.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo