Usklađenost hrvatskog Zakona o mirenju iz 2011. s europskim pravom – napomene

Časopis: Pravo i porezi - 10.2013
Članak:
Usklađenost hrvatskog Zakona o mirenju iz 2011. s europskim pravom – napomene
Stranica:
27.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Sažetak:
U ovome članku autor upućuje na bitna i aktualna pitanja vezana uz bitnija usklađenja rješenja novog Zakona o mirenju s Direktivom 2008/52/EC Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim predmetima.
Hashtags:
#Pravo