Temeljna prava i opća načela kao interpretativni diskurs prava Unije (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 10.2013
Članak:
Temeljna prava i opća načela kao interpretativni diskurs prava Unije (II.)
Stranica:
72.
Autor/i:
Dr. sc. Koraljka SANSOVIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
U prošlome broju našega časopisa objavljen je prvi dio članka Temeljna prava i opća načela kao interpretativni diskurs prava EU. Shodno tome, u ovome se broju nastavlja s obradom ove bitne tematike tako da se razmatra odnos Europske konvencije o ljudskim pravima kao akta Vijeća Europe i Povelje o temeljnim ljudskim pravima kao akta Europske unije te pristupanje Europske unije Europskoj konvenciji. 4
Hashtags:
#Pravo, #PravoEU