Pravni položaj stranaca i državljana EU u stjecanju nekretnina u RH

Časopis: Pravo i porezi - 10.2013
Članak:
Pravni položaj stranaca i državljana EU u stjecanju nekretnina u RH
Stranica:
22.
Autor/i:
Dr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U Republici Hrvatskoj stvarnopravni status stranaca uređen je općim i posebnim stvarnopravnim režimom te međunarodnim ugovorima. Posebnost njihovog položaja očituje se u stjecanju prava vlasništva na nekretninama. Stranci moraju udovoljiti posebnim pretpostavkama koje ovise o pravnom temelju stjecanja (za nasljeđivanje se zahtijeva postojanje uzajamnosti, a za ostale se pravne temelje uz uzajamnost zahtijeva i suglasnost ministra pravosuđa). Na nekim nekretninama mogućnost da stranci steknu pravo vlasništva potpuno je isključena (nekretnine na isključenom području, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište te zaštićeni dijelovi prirode). Državljani i pravne osobe iz Europske unije stječu nekretnine kao i domaći državljani, bez ispunjenja dodatnih pretpostavaka.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #StvarnoPravo