Tuzemni prijenos porezne obveze

Časopis: Pravo i porezi - 10.2013
Članak:
Tuzemni prijenos porezne obveze
Stranica:
16.
Autor/i:
Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Novim Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., dalje: Zakon o PDV) uvedena je obveza prijenosa porezne obveze s pružatelja usluge na primatelja usluge temeljem čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u. Time je došlo do bitnih izmjena u utvrđivanju obveze poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV). Prema dosadašnjim propisima obveznik PDV-a bio je uvijek pružatelj usluge. Prema novom Zakonu o PDV-u, obveza PDV-a kod pružanja određenih usluga prenosi se s pružatelja usluge na primatelja usluge.
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo