Pravo i porezi

Tiskano izdanje 62,40 kn
E-izdanje 56,50 kn
Uvodnik
pip - 1.2020, str. 2
Novi zakoni – prosinac 2019. godine
pip - 1.2020, str. 3
Što je prijedlog za dopuštenje revizije, a što revizija u parničnom postupku
pip - 1.2020, str. 14
Novela Zakona o ustanovama
pip - 1.2020, str. 18
Poslovi povjereni županijama – osobna stanja građana
pip - 1.2020, str. 23
Promjene u plaći i materijalnim pravima u javnom sektoru
pip - 1.2020, str. 28
Novosti u Zakonu i Pravilniku o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine
pip - 1.2020, str. 32
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
pip - 1.2020, str. 42
Novosti u vezi s oporezivanjem dohotka i minimalna plaća u 2020. godini
pip - 1.2020, str. 46
Porezni položaj nabave i uporabe osobnih automobila kod poduzetnika
pip - 1.2020, str. 53
Sporazumni i dobrovoljni prijeboj (kompenzacija)
pip - 1.2020, str. 65
Pravno i porezno razlikovanje djela od autorskog djela i ugovora o djelu od ugovora o autorskom djelu
pip - 1.2020, str. 71
Promjene u Registru stvarnih vlasnika i sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma nakon 1. siječnja 2020. godine
pip - 1.2020, str. 77
Novela Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima iz 2020. godine
pip - 1.2020, str. 84
Pojam i vrste radnog vremena
pip - 1.2020, str. 88
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu
pip - 1.2020, str. 95
Europski sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
pip - 1.2020, str. 98
Jezik u pravu
pip - 1.2020, str. 102
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 1.2020, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 1.2020, str. 108
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
pip - 1.2020, str. 113
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 1.2020, str. 118
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 1.2020, str. 135
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 1.2020, str. 143