Pravo i porezi

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Novi zakoni – ožujak 2019. godine
pip - 4.2019, str. 3
Zaštita ljudskog prava na vodu u presudama Europskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova država članica EU-a
pip - 4.2019, str. 10
Planiranje razvoja države, regionalno i lokalno planiranje
pip - 4.2019, str. 18
Izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu – djelokrug Državnog inspektorata
pip - 4.2019, str. 28
Prikaz zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
pip - 4.2019, str. 32
Sudski nadzor nad zakonitošću postupanja jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj
pip - 4.2019, str. 39
Primjena načela oportuniteta isključuje prekršajni progon za lakše prekršaje
pip - 4.2019, str. 47
Disciplinska i materijalna odgovornost državnih i lokalnih službenika i namještenika
pip - 4.2019, str. 52
Pregovori o sklapanju ugovora i predugovorna odgovornost
pip - 4.2019, str. 60
Odgovornost države u slučaju oduzimanja vozila
pip - 4.2019, str. 67
Raskid ugovora
pip - 4.2019, str. 71
Prekršaji koje uvodi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača)
pip - 4.2019, str. 76
Smjernice za izdvajanje djece iz obitelji u praksi Europskog suda za ljudska prava (I. dio)
pip - 4.2019, str. 81
Nacionalne ekvivalencije za europske pravne koncepcije
pip - 4.2019, str. 89
Ustavna tužba učinkovit pravni lijek za zaštitu ljudskih prava
pip - 4.2019, str. 95
Jezik u pravu
pip - 4.2019, str. 99
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 4.2019, str. 100
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 4.2019, str. 108
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja
pip - 4.2019, str. 115
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravstva
pip - 4.2019, str. 118
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
pip - 4.2019, str. 119
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 4.2019, str. 122
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 4.2019, str. 142
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 4.2019, str. 150