Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Uspostava sustava održiva gospodarenja komunalnim otpadom u RH
pip - 12.2017, str. 3
Ocjena zakonitosti općih akata – iz upravnosudske prakse
pip - 12.2017, str. 11
Donesen Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa
pip - 12.2017, str. 14
Upravni nadzor nad provedbom propisa o javnoj nabavi
pip - 12.2017, str. 19
Pravni lijekovi prema Zakonu o upravnim sporovima s posebnim osvrtom na recentnu upravnosudsku praksu
pip - 12.2017, str. 24
Pomoćnici u nastavi, stručni komunikacijski posrednici – zapošljavanje u školskim ustanovama
pip - 12.2017, str. 31
Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
pip - 12.2017, str. 40
Porezno motrište ugovora s valutnom klauzulom
pip - 12.2017, str. 43
Pravilo o ograničavanju kamata: predstavljanje i kritike
pip - 12.2017, str. 48
Elektroničke usluge korištenjem jedinstvenog portala Porezne uprave
pip - 12.2017, str. 52
Mjesto oporezivanja građevinskih usluga
pip - 12.2017, str. 61
Pregled važnijih zakona donesenih u razdoblju od 1. siječnja do 30. studenog 2017. godine
pip - 12.2017, str. 66
Ovrha radi zakonskog uzdržavanja na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima
pip - 12.2017, str. 80
Međuvlasnički ugovor
pip - 12.2017, str. 88
Novela Zakona o zemljišnim knjigama
pip - 12.2017, str. 93
Zaštita izuma patentom (I.)
pip - 12.2017, str. 99
Sigurnost podataka u računalnom „oblaku“
pip - 12.2017, str. 106
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 12.2017, str. 112
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 12.2017, str. 113
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravstva
pip - 12.2017, str. 123
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
pip - 12.2017, str. 124
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
pip - 12.2017, str. 127
Domaća sudska praksa
pip - 12.2017, str. 128
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 12.2017, str. 143
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 12.2017, str. 152