Pravo i porezi 3/2012

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Novosti u sustavu poreza na dobitak, poreza na dohodak i doprinosa od ožujka 2012
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Izmjene Zakona o PDV-u
Autor: Renata Kalčić, dipl. oec.
Reprogramiranje poreznog duga i otpis kamata
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Porez na dobitak u SR Njemačkoj s posebnim osvrtom na poreznu osnovicu
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
O glavnoj skupštini dioničkog društva (II.)
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja (II.)
Autori: Dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Dr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
O načinu prestanka novčanih obveza u smislu Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zaštita protiv neaktivnosti uprave u pojedinačnim stvarima (šutnja uprave)
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Stipendijski ugovori maloljetnika u športu
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Ustavnost i zakonitost u Ustavu i praksi
Autor: Mr. sc. Safet SUBAŠIĆ
Zlatne dionice u pravu Europske unije i hrvatskom pravu
Autori: Doc. dr. sc. Dionis JURIĆ, dipl. iur.
Vesna BELANČIĆ , dipl. iur.