Pravo i porezi

Uvodnik
pip - 1.2002, str. 75
Javnobilježnička služba u Republici Hrvatskoj (II.)
pip - 1.2002, str. 3
Identifikacija prijevoznika u prijevozu stvari morem u hrvatskom pravu
pip - 1.2002, str. 10
Nove granice arbitrabilnosti prema Zakonu o arbitraži
pip - 1.2002, str. 12
Zelenaški (lihvarski) ugovor
pip - 1.2002, str. 20
Pravo regresa (subrogacija) osiguratelja
pip - 1.2002, str. 26
Problematika globalizacije i hrvatska ekonomska politika
pip - 1.2002, str. 32
Radni odnosi kod obrtnika s oglednim primjerima najčešćih akata
pip - 1.2002, str. 35
Društveno poticana stanogradnja - što donose zakonska rješenja o poticanju stambene izgradnje
pip - 1.2002, str. 45
Strategija gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
pip - 1.2002, str. 49
Procesnopravni učinci sudske nagodbe
pip - 1.2002, str. 50
Carinske i porezne olakšice prema novom Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
pip - 1.2002, str. 54
Izmjene posebnih poreza - trošarina u 2002. i prez na premije osiguranja
pip - 1.2002, str. 58
Franchising i ustupanje prava iskorištavanja žiga
pip - 1.2002, str. 61
Zastupanje trgovačkih društava po punomoći
pip - 1.2002, str. 64
Modernizacija nizozemskih sudova - uvođenje novih sudskih postupaka i kvalitetnog pravosudnog sustava
pip - 1.2002, str. 70
Minstarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 1.2002, str. 75
Minstarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 1.2002, str. 81
Minstarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 1.2002, str. 85
Minstarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 1.2002, str. 86
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 1.2002, str. 88
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 1.2002, str. 91
Minstarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 1.2002, str. 93
Ministarstvo gospodarstva
pip - 1.2002, str. 97
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza
pip - 1.2002, str. 98
Ministarstvo turizama
pip - 1.2002, str. 99
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 1.2002, str. 101
Ustavni sud Republike Hrvatske
pip - 1.2002, str. 104
Obvezni odnosi
pip - 1.2002, str. 107
Radno pravo
pip - 1.2002, str. 108
Ovršni postupak
pip - 1.2002, str. 109
Stečaj
pip - 1.2002, str. 110
Zakon o upravnim sporovima
pip - 1.2002, str. 111
Zakon o visokim učilištima
pip - 1.2002, str. 112
Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveze po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba
pip - 1.2002, str. 114
Zakon o područjima posebne državne skrbi
pip - 1.2002, str. 114
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 1.2002, str. 115
Pravo trgovačkih društava
pip - 1.2002, str. 116
Pravo dioničkih društava
pip - 1.2002, str. 116
Pravo društava osoba
pip - 1.2002, str. 116
Zakon o ortaštvu/pravo tvrtki
pip - 1.2002, str. 117
Pravo tvrtki
pip - 1.2002, str. 117
Pravo otkaza
pip - 1.2002, str. 117
Radno ugovorno pravo
pip - 1.2002, str. 118
Pravo poreza na dohodak
pip - 1.2002, str. 118
Pravo poreznog savjetovanja
pip - 1.2002, str. 119
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 1.2002, str. 119
Odgovori na pitanja
pip - 1.2002, str. 131
Pregled novih propisa
pip - 1.2002, str. 136