Pravo i porezi 1/2013

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Osnove (međunarodnih) transfernih cijena
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Pravna motrišta fiskalizacije
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.
Novosti u Stečajnom zakonu
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Izmjene i dopune Zakona o upravnim sporovima
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Reprezentativnost za kolektivno pregovaranje
Autor: Doc. dr. sc. Viktor GOTOVAC
(Među)dioničarski ugovor – aktualna pitanja i dvojbe
Autori: Prof. dr. sc. Srećko JELINIĆ
Doc. dr. sc. Dubravka AKŠAMOVIĆ
Nešto o odnosu ništetnih (ništavih) i "nepostojećih" ugovora – komentar sudske odluke
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Ugovor o dodatnoj djelatnosti (amaterski ugovor)
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Aktualnosti vezane za zapljenu po pristanku dužnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Porezne (ne)pogodnosti i specifičnosti kod određenih načina stjecanja nekretnina
Autor: Marija BUTKOVIĆ , dipl. iur.
Operativni rizik – komparativni pregled aktualne regulative
Autor: Mr. sc. Gabrijela BUDIMIR ŠOŠKO , dipl. oec.