Pravo i porezi

pip - 5.2001, str. 3
Prodaja imovine stečajnog dužnika kao cjeline
pip - 5.2001, str. 7
Pravo dokumentarnih akreditiva (2) - vrste akreditiva
pip - 5.2001, str. 20
Zaštita ustavnih sloboda i prava pred Ustavnim sudom
pip - 5.2001, str. 28
Treba li Republika Hrvatska donijeti poseban zakon o Vrhovnom sudu i njegov mogući sadržaj
pip - 5.2001, str. 33
Zabrana trgovanja povlaštenim informacijama (insider trading) u pravu Europske unije i hrvatskom pravu
pip - 5.2001, str. 37
Objektivno i subjektivno preinačenje tužbe
pip - 5.2001, str. 44
Je li određivanje prethodne mjere u slučajevima kada ovršenik izjavi prigovor protiv rješenja o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave doista apsolut u postupanju
pip - 5.2001, str. 49
Plaćanje komunalne naknade za lučko područje koje je pomorsko dobro
pip - 5.2001, str. 51
Slobodno formiranje premija osiguranja od autoodgovornosti
pip - 5.2001, str. 54
Neka otvorena pitanja iz carinskih postupaka
pip - 5.2001, str. 58
Izmjene i dopune Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata
pip - 5.2001, str. 63
Prilagođavanje stjecanja vlasništva nekretnina prema zathjevima Europske unije
pip - 5.2001, str. 67
Obavljanje autotaksi prijevoza na temelju koncesije
pip - 5.2001, str. 69
Evidencije u području rada
pip - 5.2001, str. 72
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 5.2001, str. 75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 5.2001, str. 78
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 5.2001, str. 84
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 5.2001, str. 86
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 5.2001, str. 87
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 5.2001, str. 92
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 5.2001, str. 94
Ministarstvo turizma
pip - 5.2001, str. 97
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 5.2001, str. 99
Državni inspektorat
pip - 5.2001, str. 102
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - središnja služba
pip - 5.2001, str. 104
Obvezni odnosi
pip - 5.2001, str. 105
Pravo trgovačkih društava
pip - 5.2001, str. 106
Parnični postupak
pip - 5.2001, str. 107
Pravo trgovačkih društava
pip - 5.2001, str. 108
Stečajni postupak
pip - 5.2001, str. 108
Upravni sporovi
pip - 5.2001, str. 109
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 5.2001, str. 109
Zakon o porezu na dohodak
pip - 5.2001, str. 111
Zakon o obveznim odnosima
pip - 5.2001, str. 112
Zakon o porezu na dobit
pip - 5.2001, str. 113
Prekršaji
pip - 5.2001, str. 114
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 5.2001, str. 116
Prikaz knjige
pip - 5.2001, str. 124
Odgovori na pitanja
pip - 5.2001, str. 125