Pravo i porezi 5/2001

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Prodaja imovine stečajnog dužnika kao cjeline
Autor: Prof. dr. sc. Jakša BARBIĆ
Pravo dokumentarnih akreditiva (2) - vrste akreditiva
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Zaštita ustavnih sloboda i prava pred Ustavnim sudom
Autor: Dr. sc. Jadranko CRNIĆ
Treba li Republika Hrvatska donijeti poseban zakon o Vrhovnom sudu i njegov mogući sadržaj
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ
Zabrana trgovanja povlaštenim informacijama (insider trading) u pravu Europske unije i hrvatskom pravu
Autor: Dr. sc. Edita ČULINOVIĆ-HERC
Objektivno i subjektivno preinačenje tužbe
Autor: Mr. sc. Mladen PAVLOVIĆ, dipl. iur.
Je li određivanje prethodne mjere u slučajevima kada ovršenik izjavi prigovor protiv rješenja o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave doista apsolut u postupanju
Autor: Darko MARŽIĆ, dipl. iur.
Plaćanje komunalne naknade za lučko područje koje je pomorsko dobro
Autor: Mr. sc. Draško LAMBAŠA, dipl. iur.
Slobodno formiranje premija osiguranja od autoodgovornosti
Autor: Mr. sc. Vice BARBIR, dipl. oec.
Neka otvorena pitanja iz carinskih postupaka
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Izmjene i dopune Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Prilagođavanje stjecanja vlasništva nekretnina prema zathjevima Europske unije
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Obavljanje autotaksi prijevoza na temelju koncesije
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Evidencije u području rada
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Državni inspektorat
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - središnja služba
Obvezni odnosi
Pravo trgovačkih društava
Parnični postupak
Pravo trgovačkih društava
Stečajni postupak
Upravni sporovi
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o obveznim odnosima
Zakon o porezu na dobit
Prekršaji
Informacije iz zemlje i svijeta
Prikaz knjige
Odgovori na pitanja