Objektivno i subjektivno preinačenje tužbe

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Objektivno i subjektivno preinačenje tužbe
Stranica:
44.
Autor/i:
Mr. sc. Mladen PAVLOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U interesu je suda i parnične stranke da se podnesena tužba tijekom parnice ne mijenja. Pod ovom pretpostavkom ostvaruju se interesi ekonomičnosti postupka i sprječavaju zloporabe procesnih ovlasti. Međutim, u praksi to često nije tako, jer stranka u trenutku podnošenja tužbe često ne raspolaže činjenicama kojima potkrepljuje supstrat tužbe. Ovo stoga što je stranka u početku pogrešno ocijenila predmet spora ili pak osobu protivnika prema kojoj postavlja svoj tužbeni zahtjev, te što je naknadno saznala za nove činjenice koje bitno utječu na temelj tužbe, ili u odnosu na osobu protivnika. Ove okolnosti mogu dovesti do promjene predmeta raspravljanja, ali i rezultata koji se u postupku očekuju.

Imajući na umu istaknute okolnosti, zakonodavac je predvidio institut objektivnog i subjektivnog preinačenje tužbe kojim se strane mogu koristiti pod određenim pretpostavkama, ali i ograničenja glede korištenja ovog instituta, kako bi se spriječila mogućnost zloporaba procesnih ovlasti, te zaštitio interes protivne stranke.

Hashtags: