Prodaja imovine stečajnog dužnika kao cjeline

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Prodaja imovine stečajnog dužnika kao cjeline
Stranica:
7.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Jakša BARBIĆ
Sažetak:
Člankom 158., st. 1. Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 44/96., 29/99. i 129/00. - u nastavku: SZ) propisana je obveza stečajnom upravitelju da nakon izvještajnog ročišta bez odgode unovči imovinu koja ulazi u stečajnu masu, ako to nije suprotno s odlukom vjerovnika. SZ je prije posljednje novele samo propisivao da je prigodom unovčenja dijelova stečajne mase stečajni upravitelj dužan držati se odluka vjerovnika i odbora vjerovnika, te da može predložiti sudu da unovčenje određenih dijelova imovine koja ulazi u stečajnu masu odredi i provede po pravilima koja vrijede za sudsku ovrhu radi naplate novčane tražbine.

U SZ nema detaljnijih odredaba o tome moraju li se pritom unovčavati određene imovinske cjeline ili se to može učiniti tako da se unovčuju pojedine stvari ili prava. Bilo je jedino propisano: a) kada je stečajni upravitelj dužan pribaviti suglasnost za otuđenje poduzeća ili nekog pogona, robnog skladišta u cjelini, nekretnine, udjela stečajnog dužnika u nekom društvu ili poduzeću koje treba služiti uspostavljanju trajnije veze s njim ili pravo na povremena davanja, te b) pojedinosti za unovčenje predmeta na kojima postoji razlučno pravo. Posljednjom izmjenom SZ uz to je propisan i poseban pravni režim za prodaju imovine stečajnog dužnika kao cjeline.

Hashtags: