Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Stranica:
92.
Autor/i:
Sažetak:
    Priznavanje položenog stručnog ispita za arhivistu za državni stručni ispit
  • Oslobađanje namještenika od obveze polaganja stručnog ispita
  • Nadzor nad provedbom propisa iz područja socijalne skrbi u jedinicama lokalne samouprave
  • Program i polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita
  • Polaganje državnog stručnog ispita za gospodarskog inspektora s višom stručnom spremom
  • Ovlaštenje za upravljanjem imovinom jedinice lokalne samouprave
  • Obveza polaganja državnog stručnog ispita za obavljanje poslova računovodstvenog referenta u upravnom odjelu za financije jedinice lokalne samouprave (grada)
Hashtags: