Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Stranica:
3.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Sažetak:
Opća pravila obveznoga prava o prijeboju u osnovi su primjenjiva i u stečaju. Takvo je rješenje motivirano razlozima pravičnosti, jer u načelu teško da bi se moglo opravdati stajalište po kojemu bi se od vjerovnika moglo zahtijevati da u cijelosti ispuni svoju obvezu prema stečajnome dužniku, a da s druge strane, svoju tražbinu, eventualno čak i iz istoga odnosa, mora ostvarivati kao stečajni vjerovnik, dakle redovito u smanjenom iznosu. U prilog takvom rješenju govori i retroaktivna priroda prijeboja, okolnost da do njega dolazi s obzirom na trenutak kad su se za to ispunili uvjeti, a ne kad je neka od stranaka manifestirala svoju volju da do toga dođe. Zbog toga treba uvažavati i notifikacije o prijeboju učinjene nakon otvaranja stečajnoga postupka. S druge strane, međutim, određene modifikacije općega uređenja instituta kompenzacije u povodu stečaja nameću se zbog specifičnosti stečajnoga prava - načela pariteta, koje traži što ujednačeniju mogućnost ostvarivanja tražbina (stečajnih) vjerovnika u stečaju (par conditio creditorum) te nužnosti da se različito tretiraju tražbine nastale do i nakon otvaranja stečajnoga postupka, tražbine koje pripadaju dvama različitim pravnim režimima.
Hashtags: