Odgovori na pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Odgovori na pitanja
Stranica:
125.
Autor/i:
Sažetak:
  Bilanciranje
 • Bilanciranje u stečaju
 • Posebni porez na alkohol
 • Posebni porez pri uvozu osobnih automobila
 • Porez na dodanu vrijednost
 • Nastavljanje društva unatoč pokrenutom postupku likvidacije
 • Način plaćanja sindikalne članarine
 • Ugovor o doživotnom uzdržavanju i porezne obveze
 • Položaj prodavatelja nekretnine ako je ugovorom preuzeo obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Povjerenik Vlade Republike Hrvatske
 • Pravni izvor na osnovi kojeg se primjenjuje najpovoljnije pravo u slučaju ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno
 • Ovrha i javna prodaja nekretnina u poreznopravnim stvarima
 • Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave
 • Solidarne obveze
 • Podjela imovine, prava i obveza Hrvatske uprave za ceste
 • Obračun plaće radnika - vjerodostojna isprava
 • Dostava podataka u očevidnik imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Revalorizacija dugotrajne imovine
 • Pokretnine koje se ne mogu plijeniti s naslova podmirenja poreznih obveza
 • Rad zdravstvenih djelatnika izvan punoga radnog vremena
 • Vanjskotrgovačko poslovanje
 • Devizno poslovanje
Hashtags: