Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Stranica:
86.
Autor/i:
Sažetak:
    Posebni porez na duhanske proizvode na ekspandirani duhan
  • Posebni porez na 70 vol. % alkohol koji se prodaje u ljekarnama
  • Tumačenje o primjeni poreznih oslobođenja prema Ugovoru o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i UNHCR-a
Hashtags: