Slobodno formiranje premija osiguranja od autoodgovornosti

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Slobodno formiranje premija osiguranja od autoodgovornosti
Stranica:
54.
Autor/i:
Mr. sc. Vice BARBIR, dipl. oec.
Sažetak:
Rizik u osigurateljnoj djelatnosti je osnovni razlog zbog kojeg se sklapa ugovor o osiguranju. Naime, ugovaratelj osiguranja sklapa ugovor o osiguranju s osigurateljem motiviran mogućnošću ostvarenja određenih rizika koji se mogu dogoditi na njegovoj imovini, imovinskim pravima ili bliskim osobama odnosno njemu samome. Prema tome, zaključenim ugovorom o osiguranju s osigurateljem, osiguranik obavlja prijenos ili transfer spomenutih rizika na osiguratelja. Osiguranik procjenjuje da mu je puno isplativije platiti unaprijed određenu svotu premije osiguranja nego čekati moguće ostvarenje potencijalnih rizika. Osiguranje ima svrhu da se temeljem uplaćenih premija koju plaćaju osiguranici formiraju dostatni fondovi koji će omogućiti isplatu naknada oštećenicima odnosno isplatu ugovorenih osiguranih svota korisnicima osiguranja, temeljem ostvarenja osiguranih rizika.
Hashtags: