Upravni sporovi

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Upravni sporovi
Stranica:
109.
Autor/i:
Sažetak:
    Program za polaganje stručnog ispita za ovlaštenog revizora (čl. 6., st. 1. ZUS)
Hashtags: