Prilagođavanje stjecanja vlasništva nekretnina prema zathjevima Europske unije

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Prilagođavanje stjecanja vlasništva nekretnina prema zathjevima Europske unije
Stranica:
67.
Autor/i:
Alan VAJDA, dipl. iur.
Sažetak:
Republika Hrvatska vodi s predstavnicima Europske unije pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (Stabilization and Association Agreement). Potpisivanje ovog Sporazuma i stjecanje statusa pridružene članice Europske unije, te potom i prijam u punopravno članstvo, zahtijeva od Republike Hrvatske ispunjenje niza uvjeta i kriterija s područja gospodarstva, demokracije, pravne države, građanskog društva, ljudskih prava te regionalne stabilnosti i suradnje.
Hashtags: