Zakon o porezu na dobit

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Zakon o porezu na dobit
Stranica:
113.
Autor/i:
Sažetak:
    Prekršajna odgovornost članova uprave trgovačkog društva (čl. 2., st. 2. ZOPND)
Hashtags: