Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
75.
Autor/i:
Sažetak:
    Porez na dodanu vrijednost na uslugu najma poslovnog prostora Veleposlanstvu SAD-a
  • Porez na dodanu vrijednost pri ustupanju vrijednosnica za isporučena dobra i usluge
  • Porez na dodanu vrijednost pri prodaji dobara na potrošački kredit
  • Udruga građana - obveznik PDV-a i poreza na dobitak
  • Porez na dodanu vrijednost na usluge dorade ili oplemenjivanja dobara koje obavljaju domaći poduzetnici u procesu unutarnje proizvodnje
  • Porez na dodanu vrijednost na usluge u međunarodnom telekomunikacijskom prometu
  • PDV pri prodaji robe građanima uz odgodu plaćanja kod obveznika poreza na dohodak
  • Porez na dodanu vrijednost kod popravaka lokomotiva koje obavlja tuzemna jedinica inozemnog poduzetnika
  • Povrat poreza na dodanu vrijednost u skladu sa Zakonom o vatrogastvu
Hashtags: